Mẫu xe SXLR

No products were found matching your selection.
Số giấy CNCL Nhãn hiệu PT Số Loại Xuất xứ Kiểu động cơ Năm SX
0475/VAQ09 - 01/18 - 00 CAMC HN1311P29D6M5/VL-XT --- WP10.340E32 2018
1025/VAQ09 - 01/22 - 00 CHENGLONG LZ1310H7FBT/VUL-X --- YC6L330-50 2022
1424/VAQ09 - 01/21 - 00 CHENGLONG LZ1340H7GBT/VUL-TACN --- YC6L350-50 2021
1625/VAQ09 - 01/21 - 00 CHENGLONG LZ1340H7GBT/VUL-X --- YC6L350-50 2021
1727/VAQ09 - 01/22 - 00 CHENGLONG LZ1340H7GBT/VUL-X.E5 --- YC6L350-50 2022
1745/VAQ09 - 01/22 - 00 CHENGLONG WLW5310GPSLZ/VUL-X --- YC6L350-50 2022
1823/VAQ09 - 01/22 - 00 CHENGLONG LZ1340H7GBT/VUL-TACN.E5 --- YC6L350-50 2022
1823/VAQ09 - 01/22 - 00 CHENGLONG LZ1340H7GBT/VUL-TACN.E5 --- YC6L350-50 2022
0059/VAQ09 - 01/23 - 00 CNHTC ZZ1315N4663E1/VUL-TACN --- MC07H.35-50 2023
0059/VAQ09 - 01/23 - 00 CNHTC ZZ1315N4663E1/VUL-TACN --- MC07H.35-50 2023
0844/VAQ09 - 01/22 - 00 CNHTC SGZ5316GPSZZ5T5/VUL-X --- MC07H.35-50 2022
1084/VAQ09 - 01/22 - 00 CNHTC ZZ1315N4663E1/VUL-X21.5 --- MC07H.35-50 2022
1101/VAQ09 - 01/22 - 00 CNHTC SGZ5250GSSZZ5M5/VUL-X --- MC07.31-50 2022
1102/VAQ09 - 01/22 - 00 CNHTC SGZ5316GPSZZ5T5/VUL-MB --- MC07H.35-50 2022
1245/VAQ09 - 01/20 - 00 CNHTC ZZ1317N4667Q1H-A7P/VUL-X --- D10.34-50 2020
1245/VAQ09 - 01/20 - 00 CNHTC ZZ1317N4667Q1H-A7P/VUL-X --- D10.34-50 2020
1245/VAQ09 - 01/20 - 00 CNHTC ZZ1317N4667Q1H-A7P/VUL-X --- D10.34-50 2021
1340/VAQ09 - 01/21 - 00 CNHTC ZZ1315N4663E1/VUL-X --- MC07H.35-50 2021
1813/VAQ09 - 01/18 - 00 CNHTC TMT/ST96C/VL-LC --- YC4D130-20 2018
1813/VAQ09 - 01/18 - 00 CNHTC TMT/ST96C/VL-LC --- YC4D130-20 2021
2199/VAQ09 - 01/22 - 00 CNHTC SGZ5250GSSZZ5M5/VUL-OXY --- MC07.31-50 2022
1025/VAQ09 - 01/21 - 00 DAEWOO HU6AA/VUL-AX --- DL06K 2021
1025/VAQ09 - 01/21 - 00 DAEWOO HU6AA/VUL-AX --- DL06K 2021
0197/VAQ09 - 01/17 - 00 DONGFENG EQ1250GZ4DJ3/VL-X18 --- C260 33 2017
0264/VAQ09 - 01/17 - 00 DONGFENG EQ1160ZZ4GJ1/VL-X12 --- B170 33 2017
0264/VAQ09 - 01/17 - 00 DONGFENG EQ1160ZZ4GJ1/VL-X12 --- B170 33 2018
0322/VAQ09 - 01/17 - 00 DONGFENG EQ1310GZ4DJ1/VL-X23.5 --- L315 30 2017
0322/VAQ09 - 01/17 - 00 DONGFENG EQ1310GZ4DJ1/VL-X23.5 --- L315 30 2018
0784/VAQ09 - 01/21 - 00 DONGFENG CSC5071GSS3/VUL-X --- CY4102-C3D 2021
0784/VAQ09 - 01/21 - 00 DONGFENG CSC5071GSS3/VUL-X --- CY4102-C3D 2021
0784/VAQ09 - 01/21 - 00 DONGFENG CSC5071GSS3/VUL-X --- CY4102-C3D 2021
0907/VAQ09 - 01/19 - 00 DONGFENG VUL/ISB18050/ER --- ISB180 50 2019
0907/VAQ09 - 01/19 - 00 DONGFENG VUL/ISB18050/ER --- ISB180 50 2021
0995/VAQ09 - 01/19 - 00 DONGFENG VUL/C26033/AX --- C260 33 2019
1341/VAQ09 - 01/21 - 00 DONGFENG CSC5090GSS3/VUL-X --- CY4SK251 2021
1903/VAQ09 - 01/22 - 00 DONGFENG DFH1310A3/VUL-X --- ISL9.5-315E51A 2022
1903/VAQ09 - 01/22 - 00 DONGFENG DFH1310A3/VUL-X --- ISL9.5-315E51A 2022
2184/VAQ09 - 01/22 - 00 DONGFENG CSC5315GSS3/VUL-X.E5 --- YC6L310-50 2022
0292/VAQ09 - 01/19 - 00 DOTHANH MIGHTY HD120SL/VL-X --- D4DB 2019
0806/VAQ09 - 01/17 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/VL-LCR.ZE304 --- D4DB 2017
0806/VAQ09 - 01/17 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/VL-LCR.ZE304 --- D4DB 2018
0064/VAQ09 - 01/17 - 00 FAW CA1160P62K1L4E/VL-X11.5 --- CA6DF3-16E3F 2017
0064/VAQ09 - 01/17 - 00 FAW CA1160P62K1L4E/VL-X11.5 --- CA6DF3-16E3F 2021
0170/VAQ09 - 01/21 - 00 FAW CA1160P62K1L4E/VUL-HCT --- CA6DF3-16E3F 2021
0170/VAQ09 - 01/21 - 00 FAW CA1160P62K1L4E/VUL-HCT --- CA6DF3-16E3F 2021
0192/VAQ09 - 01/17 - 00 FAW CA1160P62K1L6E4Z/VL-MP --- CA6DF3-16E3F 2017
0237/VAQ09 - 01/17 - 00 FAW CA1160P62K1L6E4Z/VL-TM 6100 --- CA6DF3-16E3F 2017
0237/VAQ09 - 01/17 - 00 FAW CA1160P62K1L6E4Z/VL-TM 6100 --- CA6DF3-16E3F 2018
0262/VAQ09 - 01/18 - 00 FAW CA1160P62K1L6E4Z/VL-TK --- CA6DF3-16E3F 2018
0479/VAQ09 - 01/17 - 00 FAW VL/CA6DL1-31E3F-LC.12T --- CA6DL1-31E3F 2017
0479/VAQ09 - 01/17 - 00 FAW VL/CA6DL1-31E3F-LC.12T --- CA6DL1-31E3F 2018
0510/VAQ09 - 01/17 - 00 FAW VL/CA6DF3-24E3F-AX11 --- CA6DF3-24E3F 2017
0510/VAQ09 - 01/17 - 00 FAW VL/CA6DF3-24E3F-AX11 --- CA6DF3-24E3F 2018
0510/VAQ09 - 01/17 - 00 FAW VL/CA6DF3-24E3F-AX11 --- CA6DF3-24E3F 2021
0603/VAQ09 - 01/16 - 01 FAW VL/CA6DL1-31E3F-LC.8T --- CA6DL1-31E3F 2018
0673/VAQ09 - 01/17 - 00 FAW CA1310P63K2L6T4E/VL-XT22 --- CA6DL1-31E3F 2017
0673/VAQ09 - 01/17 - 00 FAW CA1310P63K2L6T4E/VL-XT22 --- CA6DL1-31E3F 2018
0813/VAQ09 - 01/15 - 01 FAW VL/CA6DL1-31E3F-MP --- CA6DL1-31E3F 2019
0881/VAQ09 - 01/17 - 00 FAW CA1160P62K1L6E4Z/VL-LC504H --- CA6DF3-16E3F 2017
0881/VAQ09 - 01/17 - 00 FAW CA1160P62K1L6E4Z/VL-LC504H --- CA6DF3-16E3F 2018
0881/VAQ09 - 01/17 - 00 FAW CA1160P62K1L6E4Z/VL-LC504H --- CA6DF3-16E3F 2021
1293/VAQ09 - 01/17 - 00 FAW CA1160P62K1L4E/VL-ER --- CA6DF3-16E3F 2017
1293/VAQ09 - 01/17 - 00 FAW CA1160P62K1L4E/VL-ER --- CA6DF3-16E3F 2018
1293/VAQ09 - 01/17 - 00 FAW CA1160P62K1L4E/VL-ER --- CA6DF3-16E3F 2021
1694/VAQ09 - 01/20 - 00 FAW CA1160P62K1L4E/VUL-PN --- CA6DF3-16E3F 2020
1694/VAQ09 - 01/20 - 00 FAW CA1160P62K1L4E/VUL-PN --- CA6DF3-16E3F 2021
0006/VAQ09 - 01/21 - 00 FOTON AUMAN C240.E4-CS/MB1/VUL-TACN --- ISDE270 40 2021
0122/VAQ09 - 01/20 - 00 FOTON THACO AUMAN C160.E4-CS/VUL-NĐ --- ISF3.8S4R168 2020
0318/VAQ09 - 01/22 - 00 FOTON OLLIN700 M370A34R110/VUL-X --- 4J28TC 2022
0444/VAQ09 - 01/20 - 00 FOTON THACO OLLIN345.E4-CS/VUL-X --- 4J28TC 2020
0444/VAQ09 - 01/20 - 00 FOTON THACO OLLIN345.E4-CS/VUL-X --- 4J28TC 2021
0837/VAQ09 - 01/16 - 01 FOTON THACO OLLIN700C-CS/VL-XTND --- YZ4105ZLQ 2019
1416/VAQ09 - 01/19 - 00 FOTON THACO OLLIN500.E4-CS/VL-HCT5.0 --- YZ4DA2-40 2019
1904/VAQ09 - 01/22 - 00 FOTON AUMAN C240 AC24A66N270/VUL-TACN --- ISDE270 40 2022
1904/VAQ09 - 01/22 - 00 FOTON AUMAN C240 AC24A66N270/VUL-TACN --- ISDE270 40 2022
2055/VAQ09 - 01/18 - 00 FOTON THACO OLLIN700C-CS/VL-PN --- YZ4105ZLQ 2018
0218/VAQ09 - 01/20 - 00 FUSO FI 1317RL/VUL-LC --- 4D37 125 2020
0218/VAQ09 - 01/20 - 00 FUSO FI 1317RL/VUL-LC --- 4D37 125 2021
0085/VAQ09 - 01/21 - 00 HINO FL8JT7A-J/VUL-N2 --- J08E-WD 2021
0085/VAQ09 - 01/21 - 00 HINO FL8JT7A-J/VUL-N2 --- J08E-WD 2021
0085/VAQ09 - 01/21 - 00 HINO FL8JT7A-J/VUL-N2 --- J08E-WD 2021
0092/VAQ09 - 01/20 - 00 HINO XZU342L-HKMTKD3/VUL-X6 --- N04C-VC 2020
0092/VAQ09 - 01/20 - 00 HINO XZU342L-HKMTKD3/VUL-X6 --- N04C-VC 2021
0205/VAQ09 - 01/22 - 00 HINO XZU720L-WKFRP3/VUL-LC --- N04C-WK 2022
0225/VAQ09 - 01/20 - 00 HINO FG8JJ7A-A/VUL-X --- J08E-WE 2020
0225/VAQ09 - 01/20 - 00 HINO FG8JJ7A-A/VUL-X --- J08E-WE 2021
0288/VAQ09 - 01/20 - 00 HINO FG8JP7A-F/VUL.HCT-TC --- J08E-WE 2020
0288/VAQ09 - 01/20 - 00 HINO FG8JP7A-F/VUL.HCT-TC --- J08E-WE 2021
0308/VAQ09 - 01/22 - 00 HINO FL8JT7A-J/VUL-LC --- J08E-WD 2022
0351/VAQ09 - 01/20 - 00 HINO FL8JT7A-K/VUL-X --- J08E-WD 2020
0351/VAQ09 - 01/20 - 00 HINO FL8JT7A-K/VUL-X --- J08E-WD 2021
0385/VAQ09 - 01/21 - 00 HINO FG8JP7A-E/VUL-TACN2 --- J08E-WE 2021
0385/VAQ09 - 01/21 - 00 HINO FG8JP7A-E/VUL-TACN2 --- J08E-WE 2021
0385/VAQ09 - 01/21 - 00 HINO FG8JP7A-E/VUL-TACN2 --- J08E-WE 2021
0450/VAQ09 - 01/21 - 00 HINO FM8JN7A-Q/VUL-OXY --- J08E-WD 2021
0450/VAQ09 - 01/21 - 00 HINO FM8JN7A-Q/VUL-OXY --- J08E-WD 2021
0450/VAQ09 - 01/21 - 00 HINO FM8JN7A-Q/VUL-OXY --- J08E-WD 2021
0489/VAQ09 - 01/20 - 00 HINO FL8JW7A-M/VUL-LCZT1005H --- J08E-WD 2020
0489/VAQ09 - 01/20 - 00 HINO FL8JW7A-M/VUL-LCZT1005H --- J08E-WD 2021
0512/VAQ09 - 01/20 - 00 HINO FL8JT7A-K/VUL-X185 --- J08E-WD 2020
0512/VAQ09 - 01/20 - 00 HINO FL8JT7A-K/VUL-X185 --- J08E-WD 2021
0515/VAQ09 - 01/20 - 00 HINO FC9JLTC/VUL-LC304MH --- J05E-UA 2020
0515/VAQ09 - 01/20 - 00 HINO FC9JLTC/VUL-LC304MH --- J05E-UA 2021
0596/VAQ09 - 01/20 - 00 HINO FM8JN7A-Q/VUL-XTX1 --- J08E-WD 2020
0596/VAQ09 - 01/20 - 00 HINO FM8JN7A-Q/VUL-XTX1 --- J08E-WD 2021
0662/VAQ09 - 01/17 - 00 HINO XZU720L-HKFRL3/VL-LCR1 --- N04C-VB 2017
0662/VAQ09 - 01/17 - 00 HINO XZU720L-HKFRL3/VL-LCR1 --- N04C-VB 2018
0662/VAQ09 - 01/17 - 00 HINO XZU720L-HKFRL3/VL-LCR1 --- N04C-VB 2021
0672/VAQ09 - 01/20 - 00 HINO XZU720L-HKFRP3/VUL-LC.COMET --- N04C-UV 2020
0672/VAQ09 - 01/20 - 00 HINO XZU720L-HKFRP3/VUL-LC.COMET --- N04C-UV 2021
0709/VAQ09 - 01/20 - 00 HINO FL8JT7A-J/VUL-CN --- J08E-WD 2020
0709/VAQ09 - 01/20 - 00 HINO FL8JT7A-J/VUL-CN --- J08E-WD 2021
0731/VAQ09 - 01/22 - 00 HINO FL8JT7A-J/VUL-13N2 --- J08E-WD 2022
0755/VAQ09 - 01/21 - 00 HINO FG8JP7A-F/VUL-LC504H --- J08E-WE 2021
0755/VAQ09 - 01/21 - 00 HINO FG8JP7A-F/VUL-LC504H --- J08E-WE 2021
0755/VAQ09 - 01/21 - 00 HINO FG8JP7A-F/VUL-LC504H --- J08E-WE 2021
0814/VAQ09 - 01/15 - 01 HINO FM8JNSA 6x4/VL-PN14,6 --- J08E-UF 2018
0826/VAQ09 - 01/20 - 00 HINO FG8JJ7A-A/VUL-PN --- J08E-WE 2020
0826/VAQ09 - 01/20 - 00 HINO FG8JJ7A-A/VUL-PN --- J08E-WE 2021
0838/VAQ09 - 01/19 - 00 HINO FM8JNSA 6x4/VL-X --- J08E-UF 2019
0853/VAQ09 - 01/22 - 00 HINO FM8JN7A-Q/VUL-TACN --- J08E-WD 2022
0929/VAQ09 - 01/21 - 00 HINO 130MD XZU342L-HKMRKD3/VUL-PN --- N04C-VC 2021
0929/VAQ09 - 01/21 - 00 HINO 130MD XZU342L-HKMRKD3/VUL-PN --- N04C-VC 2021
0974/VAQ09 - 01/21 - 00 HINO FL8JT7A-J/VUL-X --- J08E-WD 2021
0974/VAQ09 - 01/21 - 00 HINO FL8JT7A-J/VUL-X --- J08E-WD 2021
1105/VAQ09 - 01/20 - 00 HINO FG8JP7A-E1/VUL-TACN --- J08E-WE 2020
1105/VAQ09 - 01/20 - 00 HINO FG8JP7A-E1/VUL-TACN --- J08E-WE 2020
1105/VAQ09 - 01/20 - 00 HINO FG8JP7A-E1/VUL-TACN --- J08E-WE 2021
1121/VAQ09 - 01/17 - 00 HINO FL8JTSL 6x2/VL-LCZT504 --- J08E- UF 2017
1121/VAQ09 - 01/17 - 00 HINO FL8JTSL 6x2/VL-LCZT504 --- J08E- UF 2018
1122/VAQ09 - 01/22 - 00 HINO FL8JT7A-J/VUL-X19.8 --- J08E-WD 2022
1146/VAQ09 - 01/21 - 00 HINO FM8JN7A-Q/VUL-PN21 --- J08E-WD 2021
1146/VAQ09 - 01/21 - 00 HINO FM8JN7A-Q/VUL-PN21 --- J08E-WD 2021
1146/VAQ09 - 01/21 - 00 HINO FM8JN7A-Q/VUL-PN21 --- J08E-WD 2021
1146/VAQ09 - 01/21 - 00 HINO FM8JN7A-Q/VUL-PN21 --- J08E-WD 2021
1162/VAQ09 - 01/19 - 00 HINO FM8JN7A-Q/VUL-X --- J08E-WD 2019
1162/VAQ09 - 01/19 - 00 HINO FM8JN7A-Q/VUL-X --- J08E-WD 2021
1199/VAQ09 - 01/21 - 00 HINO FL8JT7A-J/VUL-HX --- J08E-WD 2021
1199/VAQ09 - 01/21 - 01 HINO FL8JT7A-J/VUL-HX --- J08E-WD 2022
1255/VAQ09 - 01/19 - 00 HINO FM8JN7A-Q/VUL-PN14 --- J08E-WD 2019
1255/VAQ09 - 01/19 - 00 HINO FM8JN7A-Q/VUL-PN14 --- J08E-WD 2021
1257/VAQ09 - 01/20 - 00 HINO FG8JJ7A-A/VUL-CN --- J08E-WE 2020
1257/VAQ09 - 01/20 - 00 HINO FG8JJ7A-A/VUL-CN --- J08E-WE 2020
1257/VAQ09 - 01/20 - 00 HINO FG8JJ7A-A/VUL-CN --- J08E-WE 2021
1372/VAQ09 - 01/15 - 01 HINO FL8JTSA 6x2/VL-X19 --- J08E-UF 2018
1462/VAQ09 - 01/22 - 00 HINO FL8JT7A-J/VUL-HX2 --- J08E-WD 2022
1484/VAQ09 - 01/19 - 00 HINO FG8JP7A-E/VUL-TACN --- J08E-WE 2019
1484/VAQ09 - 01/19 - 00 HINO FG8JP7A-E/VUL-TACN --- J08E-WE 2021
1506/VAQ09 - 01/17 - 00 HINO FG8JPSL/VL-LCZE304MH --- J08E-UG 2017
1518/VAQ09 - 01/22 - 00 HINO 130HD XZU342L-HKMTKD3/VUL-CER --- N04C-VC 2022
1687/VAQ09 - 01/20 - 00 HINO FM8JN7A-Q/VUL-XTX2 --- J08E-WD 2020
1687/VAQ09 - 01/20 - 00 HINO FM8JN7A-Q/VUL-XTX2 --- J08E-WD 2021
1837/VAQ09 - 01/19 - 00 HINO XZU720L-HKFRP3/VUL-NN --- N04C-UV 2019
1837/VAQ09 - 01/19 - 00 HINO XZU720L-HKFRP3/VUL-NN --- N04C-UV 2021
2041/VAQ09 - 01/22 - 00 HINO FG8JJ7A-B/VUL-CR --- J08E-WE 2022
2058/VAQ09 - 01/18 - 00 HINO XZU720L-HKFRL3/VL-LC --- N04C-VB 2018
2058/VAQ09 - 01/18 - 00 HINO XZU720L-HKFRL3/VL-LC --- N04C-VB 2021
2147/VAQ09 - 01/22 - 00 HINO FM8JN7A-Q/VUL-HCT --- J08E-WD 2022
2147/VAQ09 - 01/22 - 00 HINO FM8JN7A-Q/VUL-HCT --- J08E-WD 2022
2247/VAQ09 - 01/18 - 00 HINO FM8JNSA 6x4/VL-XTCS --- J08E-UF 2018
2605/VAQ09 - 01/18 - 00 HINO XZU342L-HKMRKD3/VL-NN --- N04C-VC 2018
602/VAQ09 - 01/14 - 01 HINO FM8JNSA 6x4/VL-X18 --- J08E- UF 2018
904/VAQ09 - 01/14 - 01 HINO FG8JPSB-TV1/VL-LC.ZT504 --- J08E-UG 2019
904/VAQ09 - 01/14 - 01 HINO FG8JPSB-TV1/VL-LC.ZT504 --- J08E-UG 2021
944/VAQ09 - 01/14 - 01 HINO FG8JJSB/VL-X11 --- J08E-UG 2019
0033/VAQ09 - 01/17 - 00 HOWO ZZ3257N3447A1/VL-CR --- WD615.47 2017
0634/VAQ09 - 01/21 - 00 HOWO CSC5317NGSS5/VUL-X --- MC07.34-50 2021
0634/VAQ09 - 01/21 - 00 HOWO CSC5317NGSS5/VUL-X --- MC07.34-50 2021
1262/VAQ09 - 01/20 - 00 HOWO CSC5164GSS3/VUL-X --- YC6JA180-50 2020
1262/VAQ09 - 01/20 - 00 HOWO CSC5164GSS3/VUL-X --- YC6JA180-50 2020
1262/VAQ09 - 01/20 - 00 HOWO CSC5164GSS3/VUL-X --- YC6JA180-50 2021
0007/VAQ09 - 01/21 - 00 HYUNDAI MIGHTY 2017/VUL-OXY --- D4DB 2021
0123/VAQ09 - 01/17 - 00 HYUNDAI HD360/VL-TACN34 --- D6AC 2017
0193/VAQ09 - 01/17 - 00 HYUNDAI HD310/VL-X22 --- D6AC 2017
0198/VAQ09 - 01/17 - 00 HYUNDAI HD210/VL-LC504 --- D6GA 2017
0229/VAQ09 - 01/23 - 00 HYUNDAI HD320 WKYRHEZLFVT3/VUL-LPG --- D6CC 2023
0328/VAQ09 - 01/22 - 00 HYUNDAI HD320 WKYRHEZLFVT3/VUL-X23.5 --- D6CC 2022
0437/VAQ09 - 01/17 - 00 HYUNDAI HD360/VL-X26 --- D6CA 2017
0437/VAQ09 - 01/17 - 00 HYUNDAI HD360/VL-X26 --- D6CA 2018
0437/VAQ09 - 01/22 - 00 HYUNDAI MIGHTY EX8 GT S2/VUL-CN --- D4CC 2022
0526/VAQ09 - 01/21 - 00 HYUNDAI MIGHTY EX8 GT S2/VUL-X --- D4CC 2021
0526/VAQ09 - 01/21 - 00 HYUNDAI MIGHTY EX8 GT S2/VUL-X --- D4CC 2021
0526/VAQ09 - 01/21 - 00 HYUNDAI MIGHTY EX8 GT S2/VUL-X --- D4CC 2021
0526/VAQ09 - 01/21 - 01 HYUNDAI MIGHTY EX8 GT S2/VUL-X --- D4CC 2021
0526/VAQ09 - 01/21 - 02 HYUNDAI MIGHTY EX8 GT S2/VUL-X1 --- D4CC 2022
0621/VAQ09 - 01/20 - 00 HYUNDAI MIGHTY 2017/VUL-CN --- D4DB 2020
0710/VAQ09 - 01/18 - 00 HYUNDAI HD320/VL-XTD6AC --- D6AC 2018
0710/VAQ09 - 01/18 - 00 HYUNDAI HD320/VL-XTD6AC --- D6AC 2021
0877/VAQ09 - 01/17 - 00 HYUNDAI MIGHTY HD72/VL-KCX --- D4DB 2017
0877/VAQ09 - 01/17 - 00 HYUNDAI MIGHTY HD72/VL-KCX --- D4DB 2018
0886/VAQ09 - 01/20 - 00 HYUNDAI MIGHTY 2017/VUL-X --- D4DB 2020
0942/VAQ09 - 01/20 - 00 HYUNDAI HD360/VUL-LPG --- D6CA 2020
0994/VAQ09 - 01/21 - 00 HYUNDAI HD360/THACO-MB1-1/VUL-X --- D6CA 2021
1024/VAQ09 - 01/22 - 00 HYUNDAI MIGHTY EX8L E160/VUL-MBBN --- D4CC 2022
1117/VAQ09 - 01/20 - 00 HYUNDAI HD360/VUL-TACN --- D6CA 2020
1117/VAQ09 - 01/20 - 00 HYUNDAI HD360/VUL-TACN --- D6CA 2020
1224/VAQ09 - 01/21 - 00 HYUNDAI MIGHTY EX8 GT S2/VUL-PN --- D4CC 2021
1290/VAQ09 - 01/19 - 00 HYUNDAI NEW MIGHTY 110S/VUL-X8 --- D4GA 2019
1371/VAQ09 - 01/15 - 01 HYUNDAI HD320/VL-X22 --- D6CA 2018
1371/VAQ09 - 01/15 - 01 HYUNDAI HD320/VL-X22 --- D6CA 2021
1458/VAQ09 - 01/20 - 00 HYUNDAI HD320 WKYRHEZLFVT3/VUL-CO2 --- D6CC 2020
1458/VAQ09 - 01/20 - 00 HYUNDAI HD320 WKYRHEZLFVT3/VUL-CO2 --- D6CC 2021
1533/VAQ09 - 01/21 - 00 HYUNDAI MIGHTY EX8 GT S2/VUL-D --- D4CC 2021
1550/VAQ09 - 01/21 - 00 HYUNDAI NEW PORTER 150/VUL-ĐLT14 --- D4CB 2021
1612/VAQ09 - 01/19 - 00 HYUNDAI HD360/VUL-DA --- D6AC 2019
1715/VAQ09 - 01/20 - 00 HYUNDAI NEW MIGHTY 110SP/VUL-X8 --- D4GA 2020
1715/VAQ09 - 01/20 - 00 HYUNDAI NEW MIGHTY 110SP/VUL-X8 --- D4GA 2022
1729/VAQ09 - 01/22 - 00 HYUNDAI MIGHTY EX8 GT S2 E160/VUL-X --- D4CC 2022
1768/VAQ09 - 01/19 - 00 HYUNDAI HD320.E4/VUL-X23.5 --- D6CC 2019
1768/VAQ09 - 01/19 - 00 HYUNDAI HD320.E4/VUL-X23.5 --- D6CC 2021
1790/VAQ09 - 01/19 - 00 HYUNDAI HD320.E4/VUL-X --- D6CC 2019
1790/VAQ09 - 01/19 - 00 HYUNDAI HD320.E4/VUL-X --- D6CC 2021
2389/VAQ09 - 01/18 - 00 HYUNDAI HD360/VL-X28 --- D6AC 2018
2435/VAQ09 - 01/18 - 00 HYUNDAI HD320/VL-X24 --- D6CA 2018
2435/VAQ09 - 01/18 - 00 HYUNDAI HD320/VL-X24 --- D6CA 2021
0148/VAQ09 - 01/23 - 00 ISUZU FVM34TE4/VUL-X20.0 --- 6HK1E4SC 2023
0148/VAQ09 - 01/23 - 00 ISUZU FVM34TE4/VUL-X20.0 --- 6HK1E4SC 2023
0153/VAQ09 - 01/22 - 00 ISUZU FVZ34QE4/VUL-PN --- 6HK1E4SC 2022
0438/VAQ09 - 01/22 - 00 ISUZU FVM34TE4/VUL-LPG --- 6HK1E4SC 2022
0555/VAQ09 - 01/22 - 00 ISUZU CSC5410GSS/VUL-X 6UZ1-TCG50 2022
1012/VAQ09 - 01/19 - 00 ISUZU FVM34T-15-C16/VUL-X20 --- 6HK1-TCS 2019
1012/VAQ09 - 01/19 - 00 ISUZU FVM34T-15-C16/VUL-X20 --- 6HK1-TCS 2021
1169/VAQ09 - 01/22 - 00 ISUZU FVM34TE4/VUL-X --- 6HK1E4SC 2022
1225/VAQ09 - 01/21 - 00 ISUZU FVZ34QE4/VUL-X --- 6HK1E4SC 2021
1698/VAQ09 - 01/18 - 00 ISUZU FVM34T/VL-LPG --- 6HK1-TCS 2018
0268/VAQ09 - 01/19 - 00 JAC HFC1383K/VL-LC304 --- CA4DF2-15 2019
0628/VAQ09 - 01/22 - 00 JAC HFC1061K3/VUL-QĐ --- CY4102BZLQ 2022
1136/VAQ09 - 01/17 - 00 JAC HFC1304K1R1LT/VL-LCZT504 --- WP10.310E32 2017
1136/VAQ09 - 01/17 - 00 JAC HFC1304K1R1LT/VL-LCZT504 --- WP10.310E32 2018
1513/VAQ09 - 01/17 - 00 KENBO KB0.99TL1/KM/VL-CK --- BJ413A 2017
1513/VAQ09 - 01/17 - 00 KENBO KB0.99TL1/KM/VL-CK --- BJ413A 2021
0093/VAQ09 - 01/20 - 00 MAN CNC01052109/VUL-LPG --- D0836LFL53 2020
0093/VAQ09 - 01/20 - 00 MAN CNC01052109/VUL-LPG --- D0836LFL53 2021
1337/VAQ09 - 01/22 - 00 MAZ 6501B3-420-710P1 MAZ-6501B3-420-710P1/VUL-D --- YAMZ 53611 2022
1944/VAQ09 - 01/22 - 00 MAZ 6501B3-420-710P1 MAZ-6501B3-420-710P1/VUL-PN --- YAMZ 53611 2022
1944/VAQ09 - 01/22 - 00 MAZ 6501B3-420-710P1 MAZ-6501B3-420-710P1/VUL-PN --- YAMZ 53611 2022
0650/VAQ09 - 01/18 - 00 MIGHTY DONGVANG HD700/VL-LC304 --- D4DB 2018
0805/VAQ09 - 01/17 - 00 MIGHTY DONGVANG HD700/VL-HCT --- D4DB 2017
0805/VAQ09 - 01/17 - 00 MIGHTY DONGVANG HD700/VL-HCT --- D4DB 2018
0897/VAQ09 - 01/19 - 00 MIGHTY DONGVANG HD700/MB/VL-X8 --- D4DB 2019
0946/VAQ09 - 01/18 - 00 MIGHTY DONGVANG HD700/VL-PN --- D4DB 2018
1425/VAQ09 - 01/18 - 00 MIGHTY DONGVANG HD700/VL-CGS --- D4DB 2018
1739/VAQ09 - 01/16 - 01 MIGHTY DONGVANG HD700/VL-X85 --- D4DB 2019
1754/VAQ09 - 01/18 - 00 MIGHTY DONGVANG HD700/VL-LCR --- D4DB 2018
0498/VAQ09 - 01/21 - 00 MITSUBISHI FUSO FJ 285 FJ24A64N285/VUL-LPG --- 6S20 210 2021
0498/VAQ09 - 01/21 - 00 MITSUBISHI FUSO FJ 285 FJ24A64N285/VUL-LPG --- 6S20 210 2021
0498/VAQ09 - 01/21 - 00 MITSUBISHI FUSO FJ 285 FJ24A64N285/VUL-LPG --- 6S20 210 2021
0866/VAQ09 - 01/18 - 00 THACO FLD600B-4WD/VL-ER Việt Nam và Trung Quốc 4100QBZL 2018
0627/VAQ09 - 01/21 - 00 TMT KC7050D2-E4/VUL-X --- YN27CRD1 2021
0627/VAQ09 - 01/21 - 00 TMT KC7050D2-E4/VUL-X --- YN27CRD1 2021
1008/VAQ09 - 01/17 - 00 TMT KM7560T/VL-X7 --- JE493ZLQ3A 2017
1008/VAQ09 - 01/17 - 00 TMT KM7560T/VL-X7 --- JE493ZLQ3A 2018
1008/VAQ09 - 01/17 - 00 TMT KM7560T/VL-X7 --- JE493ZLQ3A 2021
1045/VAQ09 - 01/17 - 00 VEAM HD800/VL-XTOXY --- D4DB 2017
1045/VAQ09 - 01/17 - 00 VEAM HD800/VL-XTOXY --- D4DB 2018
1706/VAQ09 - 01/18 - 00 VEAM HD800 MB/VL-X --- D4DB 2018
0076/VAQ09 - 01/17 - 00 VIETTRUNG EQ1129G-A1/MP1/VL-LC --- YC4E135-20 2017
0967/VAQ09 - 01/18 - 00 VINHPHAT FN129S/VL-PN --- 4HK1-TC 2018
1006/VAQ09 - 01/18 - 00 VINHPHAT FN129/VL-TKBN --- 4HK1-TC 2018
1362/VAQ09 - 01/19 - 00 VINHPHAT FN129L4/VUL-LPG --- 4HK1-TCG40 2019
1362/VAQ09 - 01/19 - 00 VINHPHAT FN129L4/VUL-LPG --- 4HK1-TCG40 2021
2127/VAQ09 - 01/22 - 00 VINHPHAT FG120L4-TMB/VUL-KCX --- 4HK1-TCG40 2022