Vũ Linh tại AUTO EXPO 2017

Lễ Bàn Giao 100 chiếc đầu kéo faw đầu dài

Buổi lễ giới thiệu ra mắt sản phẩm mới cẩu Tadano