Vũ Linh tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022

Vũ Linh tại AUTO EXPO 2017

Lễ Bàn Giao 100 chiếc đầu kéo faw đầu dài

Buổi lễ giới thiệu ra mắt sản phẩm mới cẩu Tadano