Sơ mi rơ mooc ben

Showing all 7 results

sơ mi rơ mooc tải tự đổ hay còn gọi là sơ mi rơ mooc ben, mooc ben là dòng sản phẩm đặc trưng chuyên dùng để chở các nguyên vật liệu xây dựng: đất, cát, đá, sỏi…. phục vụ cho các công trình xây dựng cần chuyên chở khối lượng hàng lớn. sơ mi rơ mooc tải tự đổ có mooc ben giúp nâng hạ dễ dàng, có thể sử dụng kết hợp với cẩu chuyên dụng.