SƠ MI RƠ MOOC BỒN XITEC 31 KHỐI CHỞ CO2 LỎNG

Sơ mi rơ mooc bồn xitec 31 khối chở CO2 lỏng được Công ty cổ phần ô tô Vũ Linh nhập khẩu đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cục đăng kiểm Việt Nam cấp cho xe cơ giới đường bộ.

NHẬn BÁO GIÁ NGAY : 038.767.5555