XE CHỞ CÁM THỨC ĂN GIA SÚC HYUNDAI HD360 38 KHỐI

Xe chở cám Hyundai HD360 38m3 được công ty cổ phần ô tô vũ linh sản xuất đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cục đăng kiểm Nam cấp cho xe cơ giới đường bộ.