xe chở hóa chất chở ethanol 18 khối Hino FL

Xe chở hóa chất chở ethanol 18 khối Hino FL được công ty cổ phần ô tô vũ linh sản xuất đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cục đăng kiểm Nam cấp cho xe cơ giới đường bộ.