Xe chở khí hóa lỏng, xe chở LPG 10 khối Isuzu FN129L4

Xe chở khí hóa lỏng, xe chở LPG 10 khối Isuzu FN129L4 được Công ty cổ phần ô tô vũ linh tính toán, thiết kế, đóng mới bồn (xitec) phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam.

TƯ VẤN NGAY : 038.767.5555 Tải xuống thông số kỹ thuật