XE CHỞ XĂNG DẦU 10 KHỐI HYUNDAI MIGHTY HD120 SL

Xe chở xăng dầu 10 khối Hyundai HD 120 sl được Công ty cổ phần ô tô vũ linh tính toán, thiết kế, đóng mới bồn (xitec) phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam.

NHẬn BÁO GIÁ NGAY : 038.767.5555 Tải xuống thông số kỹ thuật