XE CHỞ XĂNG DẦU 18 KHỐI HINO FM8JN7A EURO 4

XE CHỞ XĂNG DẦU 18 KHỐI HINO FM8JN7A EURO 4 được Công ty cổ phần ô tô vũ linh tính toán, thiết kế, đóng mới bồn (xitec) phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam.

NHẬn BÁO GIÁ NGAY : 038.767.5555 Dowload thông số kỹ thuật