XE CHỞ XĂNG DẦU 19 KHỐI HINO FL

xe chở xăng dầu 19 khối Hino FL8JT7A được Công ty cổ phần ô tô vũ linh tính toán, thiết kế, đóng mới bồn (xitec) phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam.

NHẬn BÁO GIÁ NGAY : 038.767.5555 Tải xuống thông số kỹ thuật