XE CHỞ XĂNG DẦU 20 KHỐI BỒN HỢP KIM NHÔM HINO FM

Xe chở xăng dầu 20 khối bồn hợp kim nhôm Hino FM8JN7A được Công ty cổ phần ô tô vũ linh tính toán, thiết kế, đóng mới bồn (xitec) phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam.