XE CHỞ XĂNG DẦU 23 KHỐI HOWO

xe chở xăng dầu 23 khối Howo đời 2021 được Công ty cổ phần ô tô vũ linh tính toán, thiết kế, đóng mới bồn (xitec) phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam.

NHẬn BÁO GIÁ NGAY : 038.767.5555 Tải xuống thông số kỹ thuật