XE CHỞ XĂNG DẦU 28 KHỐI HYUNDAI HD 360 BỒN HỢP KIM NHÔM

Xe chở xăng dầu 28 khối Hyundai hd360 bồn hợp kim nhôm được Công ty cổ phần ô tô vũ linh tính toán, thiết kế, đóng mới bồn (xitec) phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam.

NHẬn BÁO GIÁ NGAY : 038.767.5555 Tải xuống thông số kỹ thuật