XE CHỞ XĂNG DẦU 4 KHỐI DONGFENG CSC5071

xe chở xăng dầu 4 khối Dongfeng csc5071 được Công ty cổ phần ô tô vũ linh tính toán, thiết kế, đóng mới bồn (xitec) phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam.

NHẬn BÁO GIÁ NGAY : 038.767.5555 Tải xuống thông số kỹ thuật