XE CHỞ XĂNG DẦU 8M3 THACO HD650

Xe chở xăng dầu 8 khối Thaco HD650 được Công ty cổ phần ô tô vũ linh tính toán, thiết kế, đóng mới bồn (xitec) phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam.