XE CHỞ XĂNG DẦU 9 KHỐI HYUNDAI MIGHTY EX 8

Xe chở xăng dầu 9 khối Hyundai Mighty EX 8 được Công ty cổ phần ô tô vũ linh tính toán, thiết kế, đóng mới bồn (xitec) phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam.

NHẬn BÁO GIÁ NGAY : 038.767.5555 Tải xuống thông số kỹ thuật