XE CHỞ XĂNG DẦU HINO FM8JN7A 18m3 EURO 4

Xe chở xăng dầu HINO FM8JN7A 18m3 EURO 4 được Công ty Cổ phần Ô tô Vũ Linh tính toán, thiết kế, đóng mới bồn (xi-téc) phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam.

TƯ VẤN NGAY : 038.767.5555 Tải xuống thông số kỹ thuật