XE Ô TÔ CẤP CHỞ NƯỚC SẠCH 15 KHỐI HINO FL

Xe ô tô cấp chở nước sạch 15 khối HINO FL được công ty cổ phần ô tô vũ linh sản xuất đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cục đăng kiểm Việt Nam cấp cho xe cơ giới đường bộ.