XE Ô TÔ QUÉT ĐƯỜNG 6M3 TRÊN XE CƠ SỞ XE HINO FG8JJSB