XE PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG TƯỚI CÂY DONGFENG 13 KHỐI

Xe phun nước rửa đường tưới cây 13 khối được Công ty cổ phần ô tô Vũ Linh nhập khẩu đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cục đăng kiểm Việt Nam cấp cho xe cơ giới đường bộ.