XE PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG TƯỚI CÂY DONGFENG 13 KHỐI

Xe phun nước rửa đường tưới cây 13 khối được Công ty cổ phần ô tô Vũ Linh nhập khẩu đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cục đăng kiểm Việt Nam cấp cho xe cơ giới đường bộ.

TƯ VẤN NGAY : 038.767.5555 Tải xuống thông số kỹ thuật