SƠ MI RƠ MOOC XI TÉC CHỞ CO2 LỎNG 28 KHỐI

Sơ mi rơ moóc xi téc chở CO2 lỏng 28 khối được công ty cổ phần ô tô vũ linh nhập khẩu đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cục đăng kiểm Nam cấp cho xe cơ giới đường bộ.

NHẬn BÁO GIÁ NGAY : 038.767.5555