SƠ MI RƠ MOOC CHỞ HÓA CHẤT 29 KHỐI

Sơ mi rơ mooc chở hóa chất 29 khối được Công ty cổ phần ô tô Vũ Linh nhập khẩu đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cục đăng kiểm Việt Nam cấp cho xe cơ giới đường bộ.

TƯ VẤN NGAY : 038.767.5555 Tải xuống thông số kỹ thuật