SƠ MI RƠ MOÓC XƯƠNG 40 FEET, 2 TRỤC, 8 GÙ, G42-XC-01

Công ty cổ phần ô tô Vũ Linh là đại lý thương mại độc quyền toàn miền bắc về các sản phẩm sơ mi rơ moc xương, sơ mi rơ moc sàn, sơ mi rơ moc chở máy công trình, sơ mi rơ moc chở container.

TƯ VẤN NGAY : 038.767.5555 Tải xuống thông số kỹ thuật