XE CẤP NƯỚC CHO XE CHỮA CHÁY (XE CỨU HỎA) 10 KHỐI HINO FG

Xe cấp nước cho xe chữa cháy ( xe cứu hỏa ) 10 khối Hino FG được Công ty cổ phần ô tô vũ linh tính toán, thiết kế, đóng mới bồn (xitec) phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam.

TƯ VẤN NGAY : 038.767.5555 Tải xuống thông số kỹ thuật