XE PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG TƯỚI CÂY DONGFENG 5 KHỐI

Sản phẩm xe phun nước rửa đường tưới cây Dongfeng 5 khối được Công ty cổ phần ô tô Vũ Linh nhập khẩu nguyên chiếc. Xe đảm bảo các đạt tiêu chuẩn kiểm định được đưa ra tại Việt Nam.