SƠ MI RƠ MOOC CHỞ CO2 LỎNG HONTO 31M3

Sơ mi rơ mooc bồn xitec 31 khối chở CO2 lỏng được Công ty cổ phần ô tô Vũ Linh nhập khẩu đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cục đăng kiểm Việt Nam cấp cho xe cơ giới đường bộ.

TƯ VẤN NGAY : 038.767.5555 Tải xuống thông số kỹ thuật