SƠ MI RƠ MOOC XI TÉC CHỞ LPG 52 KHỐI NHÃN HIỆU DALI

Sơ mi rơ mooc xi téc chở LPG 52 khối nhãn hiệu Dali được Công ty cổ phần ô tô Vũ Linh nhập khẩu đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cục đăng kiểm Việt Nam cấp cho xe cơ giới đường bộ.

NHẬn BÁO GIÁ NGAY : 038.767.5555