xe chở lpg 19 khối Hyundai hd210

xe chở lpg 19 khối Hyundai hd210 được công ty cổ phần ô tô vũ linh sản xuất đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cục đăng kiểm Nam cấp cho xe cơ giới đường bộ.