xe chở lpg 28 khối Hyundai hd360

Xe chở lpg 28 khối Hyundai hd360 được công ty cổ phần ô tô vũ linh sản xuất đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cục đăng kiểm Nam cấp cho xe cơ giới đường bộ.