XE CHỞ XĂNG DẦU 12 KHỐI HINO FG

Xe chở xăng dầu 12 khối Hino FG8JJ7A được Công ty cổ phần ô tô vũ linh tính toán, thiết kế, đóng mới bồn (xitec) phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam.