XE CHỞ XĂNG DẦU 12 KHỐI HOWO

Xe chở xăng dầu 12 khối Howo CSC5164GSS3 được Công ty cổ phần ô tô vũ linh tính toán, thiết kế, đóng mới bồn (xitec) phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam.