XE CHỞ XĂNG DẦU HINO FL 20M3 BỒN HỢP KIM NHÔM

Xe chở xăng dầu Hino FL 20m3 bồn hợp kim nhôm được Công ty Cổ phần Ô tô Vũ Linh trực tiếp tính toán, thiết kế và đóng mới phần bồn (xi téc) phù hợp với tiêu chuẩn tại Việt Nam.

TƯ VẤN NGAY : 038.767.5555 Tải xuống thông số kỹ thuật