XE CHỞ XĂNG DẦU 20 KHỐI BỒN HỢP KIM NHÔM HINO FL

Xe chở xăng dầu 20 khối bồn hợp kim nhôm Hino FL được Công ty cổ phần ô tô vũ linh tính toán, thiết kế, đóng mới bồn (xitec) phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam.

NHẬn BÁO GIÁ NGAY : 038.767.5555 Tải xuống thông số kỹ thuật