XE PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG 14 KHỐI HINO FM

Xe phun nước rửa đường 14 khối Hino FM được Công ty Cổ phần ô tô Lũ Linh sản xuất đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cục đăng kiểm Việt Nam cấp cho xe cơ giới đường bộ.

NHẬn BÁO GIÁ NGAY : 038.767.5555 Dowload thông số kỹ thuật