XE PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG 14 KHỐI HINO FM

Xe phun nước rửa đường 14 khối Hino FM được Công ty Cổ phần ô tô Lũ Linh sản xuất đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cục đăng kiểm Việt Nam cấp cho xe cơ giới đường bộ.

TƯ VẤN NGAY : 038.767.5555 Tải xuống thông số kỹ thuật