XE PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG TƯỚI CÂY 9 KHỐI FAW

Xe phun nước rửa đường tưới cây 9 khối Faw được Công ty cổ phần ô tô vũ linh tính toán, thiết kế, đóng mới bồn (xitec) phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam.

TƯ VẤN NGAY : 038.767.5555 Tải xuống thông số kỹ thuật